Kapcsolat

Reizerné Kovács Szandra

Egyesületi tag

Tel.: +36 70 408 0682

Virágos Gyermekkert Egyesület

E-mail: csiperkeovi@gmail.com   

Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig: 7,30-17,00

Facebook:

Csiperke Óvoda-Családi Bölcsőde

Cím:     

8000 Székesfehérvár Gorkij utca 32.

 

Kutatási eredmények a kétnyelvűségről és a gyermekkori nyelvelsajátításról

2012.02.22.

Nemzetközi kitekintés a kétnyelvűség témakörében

Kutatási eredmények a kétnyelvűségről és a gyermekkori nyelvelsajátításról

Használjuk vagy elfelejtjük? A tanulmány szerint az AGY emlékszik az „elfelejtett” nyelvtudásra is!
A Science Daily tudósítása szerint – Sokan tanulnak idegen nyelveket kiskorukban, de bizonyos esetekben ez a nyelvvel való találkozás túl rövid és azután nincs alkalmunk gyakorolni az adott nyelvet. Esetenként úgy érzékelhetjük, hogy az ilyetén módon elhanyagolt nyelvtudás eltűnik a memóriánkból.
Valóban „használjuk vagy elfelejtjük” lenne a helyzet? Bár úgy tűnhet, hogy semmilyen emlékünk nincs az adott nyelvről, a legújabb kutatások igazolják, hogy az ún. „elfelejtett” nyelvtudás mélyebben vésődik be agyunkba, mint azt elsőre gondolnánk.
Jeffrey Bowers, Sven L. Mattys és Suzanne Gage a University of Bristol pszichológusai kutatásukhoz olyan önkénteseket kerestek, akiknek angol volt az anyanyelve, de gyermekkorukban rövid ideig hindi vagy zulu nyelvet tanultak. Azért erre a két nyelvre fókuszáltak a kutatók, mert ezek a nyelvek olyan fonémakat tartalmaznak (fonéma = a nyelv a legkisebb egysége), amelyeket az angol anyanyelvűek nagyon nehezen ismernek fel.

A kutatók megkérték a jelentkezőket, hogy töltsenek ki egy nyelvi tesztet, annak ellenőrzéséhez, mennyire emlékeznek az „elhanyagolt” nyelv szókincsére. Ezután megkérték a résztvevőket, hogy a hindi vagy a zulu nyelvben található fonéma párokat próbálják meg felismerni.
Kiderült, hogy bár a szókincs tesztelése közben úgy nézett ki, hogy semmilyen emlékük nincs az adott idegen-nyelv szavairól, a résztvevők meglepően gyorsan újra tudták tanulni az idegen fonémákat és helyesen azonosították őket az ún. „elfelejtett” idegen nyelven!

Hasonló módon rögtön a tudatalattiba szivárog az idegen nyelv a Helen Doron módszerrel. A Helen Doron gyerekangol nyelviskola-hálózat baba-mama angol és gyerekangol tanfolyamai az anyanyelvi angolon kívül a baba és a mama közti kötődést is erősítik!
Alaptalanok tehát azok a félelmek, hogy a kisgyermekkori nyelvtanulás káros vagy túl korai volna. Ebben az életkorban a gyerekeknek ez egyáltalán nem megterhelő, ráadásul úgy szívják magukba a tudást, mint a szivacs. Ha elszalasztjuk azonban ezt az időszakot, nincs esély az anyanyelvi angoltudás megszerzésére.

Ezek a kutatási eredmények, melyek a Pszichológiai Szövetség, Psychological Science című folyóiratának legutóbbi számában jelentek meg, bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a kisgyermekek nyelvtanulásának nagy hatása lehet a beszédfejlődésre, még akkor is, ha később nem találkoznak azzal a nyelvvel! A cikk írói arra a következtetésre jutottak, hogy „Még akkor is, ha a nyelvet „elfeledettnek” érezzük, miután sok évig nem használtuk, a korai nyelvtanulás nyomai fellelhetőek az agyban, melyek a nyelv könnyebb újratanulása során manifesztálódnak."

A kétnyelvűség növeli az agykapacitást
Az alábbi cikk 2004 októberében került publikálásra a Nature magazinban, amely egy hetente megjelenő nemzetközi tudományos folyóirat.
„A kétnyelvű emberek nem csak kommunikációs készségeik terén tesznek szert előnyre egynyelvű társaikhoz képest. A legújabb kutatási eredmények szerint…
a kétnyelvűek agya fokozottabb mértékben fejlődik, így számos készség és képesség terén juthatnak előnyhöz.”
Andrea Mechelli, a londoni Wellcome Department of Imaging Neuroscience kutatója és neves kollégái, többek közt a római Fondazione Santa Lucia szakértői, megvizsgálták a kétnyelvű emberek agyi sűrűségét (agyi kapcsolatainak sűrűségét).
Először 25 fő egy nyelvet beszélő embert, majd 25 olyan kétnyelvű embert vizsgáltak meg, akik a második európai nyelvet 5 éves koruk előtt sajátították el. A kétnyelvűek úgy beszélik az angol nyelvet, akár az elsődleges nyelvet (vagyis anyanyelvüket).

A kétnyelvű agy jobb
Az agyunk kétféle szövettel rendelkezik, a szürke és a fehér állománnyal. A szürke állomány tartalmazza az agyban található idegsejtek nagy részét. A kutatások rámutattak a szürke állomány sűrűsége és a nyelv, memória és figyelem közti összefüggésekre.
Az agyi képeken látható, hogy a kétnyelvűeknek sűrűbb a szürke állománya, mint egynyelvű társaiknak!
A különbség az agyszövet sűrűségében különösen az agy bal oldalán szembetűnő – mint tudjuk, ez az agyfélteke felelős a nyelvi kontrollért és a kommunikációs készségekért. A jobb agyféltekén is hasonló tendencia volt megfigyelhető.

A kutatások szerint, bár a nyelvtudás közvetetten befolyásolja az agyi funkciókat, a kétnyelvűek agyában strukturális különbségek is megfigyelhetőek. Ez a hatás leginkább azoknál volt észlelhető, akik az 5. életévük előtt sajátították el második nyelvüket.
Egy másik kutatásban 22 olasz anyanyelvűt vizsgáltak meg, akik az angolt mint második nyelvet 2 és 34 éves koruk között tanulták meg.
Azok, akik az angol nyelvet egész fiatalon sajátították el, nagyobb profizmussal bírtak az olvasás, írás, beszéd és értés területén.
Amint az első teszten is kiderült, a bal agyfélteke szürke állomány sűrűségének növekedése azokhoz az évekhez kötődik, amikor kétnyelvűvé vált az egyén. A szürke állomány azoknál volt a legsűrűbb, akik a lehető legfiatalabban sajátították el a második nyelvet.”

Úgy tűnik, a második nyelv elsajátítása könnyebb gyermekkorban!
„Kutatásaink arra engednek következtetni, hogy az emberi agy struktúráját a második nyelv elsajátítása változtatta meg.” - írták a kutatók a Nature folyóirat októberi számában.

Forrás: www.helendoron.hu

vissza