Kapcsolat

Reizerné Kovács Szandra

Virágos Gyermekkert Egyesület elnökségi tag

Tel.: +36 70 408 0682

Virágos Gyermekkert Egyesület

E-mail: csiperkeovi@gmail.com   

Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig: 7,30-17,00

Facebook:

Csiperke Óvoda-Családi Bölcsőde

Cím:     

8000 Székesfehérvár Csoóri Sándor utca 32.

 

Fakultatív

Alapellátáson felül megvalósuló tevékenységek:

 

1.) Áthidaló Iskola Előkészítő foglalkozás

8 hónapos élménypedagógia alapú, komplex, játékos iskola előkészítő program. Heti 1*60 perces iskolaelőkészítő foglalkozásokon játékos, gyermekbarát, mégis feladattudatra és koncentrációra serkentő feladatokkal találkoznak a gyermekek. Megtanuljuk leírni az íráselemeket, 10-es számkörben műveleteket végzünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásos képességek (finommotorika, grafomotorika, nagymozgások), a figyelem, memória, testséma, érzelmi intelligencia, logikai készségek, kommunikációs készségek fejlesztésére és az olvasás megalapozására is

Hogy mi is történik a foglalkozások alkalmával?

–megtanítjuk a szótagolást, a hangleválasztást és nagy hangsúlyt fektetünk az auditív differenciálásra

– megtanulják a mennyiségfogalmakat, a sorszámokat, a relációs jeleket és az egyszerűbb műveleteket manipulációkkal

Hogyan tesszük mindezt? Sok-sok játékkal, mozgással, zenével, érdekes eszközökkel, jó hangulatban, folyamatos pozitív megerősítés mellett


2.) Kids Club angol program

Itt nem nyelvtanulásról van szó, hanem nyelvelsajátításról. Cselekvéssel, mozgással, énekekkel, mondókákkal és rengeteg ismétléssel fejlődnek a gyerekek képességei. 2-4 éves kor a legintenzívebb a nyelvelsajátítás szempontjából. A gyermek nem tanulja a nyelvet, hanem „felszedi”, természetesen magáévá teszi.

Hogy is néz ki egy foglalkozás?

A teljes foglalkozás kb. 40-45 perces. Ezen belül az új ismeretek 20 percben, 4-5 különböző nyelvi tevékenységben valósulnak meg, változatosan. Ezenkívül a bevezetés, ismétlések és a levezetés újabb 20 percben történik.

Hónapokra lebontott, egy évre meghatározott, a gyermek életkorának megfelelő témákhoz kapcsolódó anyagok feldolgozása, multiszenzoros technikákkal (énekek, nagymozgások, kézműveskedés, mesék, báb, szituációk, többféle érzékszerv bevezetése a foglalkozásokra, relaxáció).

Mi a célja az angol tevékenységeknek?

- felkelteni az érdeklődést az angol nyelv iránt

- megismertetni és megszerettetni az angol nyelvet

- élmény nyújtás, közös játék, éneklés öröme

 

3.) Gyermekjóga

A gyermekjóga, egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, mely nagyban segíti a gyerekek érzelmi intelligencia fejlesztését, erősíti az immunrendszert, és segítenek a szorongás és a stressz oldásában. A foglalkozás részben angol nyelven történik, a gyermekek életkorához igazodó mozgáselemekkel, játékos, mesés formában.

Miért jó a gyermekjóga?

– segíti az egészséges önbizalom kialakítását

– erősíti a testet, fitté és rugalmassá teszi

– segít megelőzni a mozgásszervi problémák (lúdtalp, X-láb, gerincferdülés, tartáshibák) kialakulását, javítja az egyensúlyérzéket és az idegrendszeri éretlenséget

– segít a kommunikációs készség fejlesztésében

– fejleszti kreativitásukat

– fejleszti a koncentrációs képességüket

– megtanulják a tudatos légzést

 

4.) Komplex mozgásterápia, fejlesztő torna

A fejlesztő torna egy frontális foglalkozás. Jól felszerelt tornatermünkben sok mozgásfejlesztő, ayres terápiás eszközzel dolgozunk: trambulin, forgótölcsér, billenő rácshinta, henger, csúszda, stb. Ezek a vesztibuláris (egyensúlyi) rendszert ingerlik, amely hatással van az idegrendszer fejlődésére, a kognitív fejlődésre, figyelem és memória fejlődésre, beszédfejlődésre, mozgásfejlődésre. Jó időben udvarunkon, télen tornatermünkben sok-sok mozgásos tevékenységgel, labdás játékokkal, fogó- és ügyességi játékokkal igyekszünk kielégíteni a gyermekek mozgásigényét.

A Kulcsár-féle komplex mozgásterápia, a nagycsoportosaink mozgástevékenysége. Neurológus által kidolgozott mozgásterápia, amit egy magyar pedagógus fejlesztett tovább, és dolgozta ki 8 hónapra a mozgássorokat, amit a foglalkozásokon gyakorlunk. Ez a terápia hatékony a tanulási és magatartási problémák megelőzésében.

 

5.) Kutyás Kaland

Szakmailag felkészült, kutyával kísért szakember tart foglalkozást heti rendszerességgel óvodásainknak. Az elhivatott terápiás páros változatos és élménydús fejlesztő programokat nyújt gyermekeink számára. Számos egyéb pozitív hatásuk mellett, a kutyák motivációs erőként hatnak, és segítségükkel könnyedén és játékosan valósulhat meg a fejlesztés, a gyerekek nem feladathelyzetként élik meg a foglalkozást. A kutyák jelenléte csökkenti a stresszt, oldódik a szorongás, növeli a szociális interakciók mennyiségét és minőségét azáltal, hogy áthidalják a kommunikációs szakadékot. A terápiás kutya engedelmessége növeli az ember kompetencia-érzését, önbizalmat ad, csökken a hospitalizáció, a depresszió.

Mit fejleszt ez a mozgásforma:

– figyelemfejlesztés, pontosság fejlesztése

– téri tájékozódás fejlesztése

– szociális képességek fejlesztése – beilleszkedés, alkalmazkodás, társakra való odafigyelés

– önismeret, énkép fejlesztése – testrészek, testséma, érzékszervek

– nagymozgások és finommotorika fejlesztése

– környezettudatos, egészséges életmód kialakítása és fenntartása

 

6.) Zeneovi Kerekítő Manóval

A foglalkozások kulcsszereplője Kerekítő Manó, aki egy vicces bábfigura, a gyerekek kedvence. Hétalvó, csak fuvolaszóra és a gyerekek körtáncára, énekére hajlandó előbújni a zsákból. A foglalkozás az ő bábjelenetével indul, amit a gyerekek azért is szeretnek nagyon, mert az ő kis mindennapi életükből vett szituációkat, problémákat dolgoz fel. Miután elköszönt, a zenei rész következik: mondókák, dalok, körjátékok, mozgásos játékok, ejtőernyős-labdás játékok. Közös zenélés gitárral és ritmushangszerekkel. Zenei képességfejlesztés. Hangszersimogató, ahol sok új hangszerrel ismerkednek meg a gyermekek. Végén elcsendesedés gitárral kísért énekre.

7.) Logopédia